Venres 7 de xuño de 2019 ás 19:30 horas.

Aféctannos as leis que rexen o Universo? Podemos conquistar a harmonía? Sabemos que a natureza se rexe por leis. Os grandes principios do Universo segundo a sabedoría hermética, son 7. Recollen a verdade orixinal da vida e a súa comprensión abre a porta á gran sabedoría que reside no interior de cada ser humano.