Martin-Seligman-Photo

Martin Seligman, fundador da Psicoloxía positiva, e Christopher Peterson desenvolven o test VIA, un cuestionario de medición, clasificación e medición das fortalezas e virtudes.

O test VIA é un elemento de auto informe. Identifica 24 fortalezas do ser humano que se agrupan en 6 categorías. As 6 virtudes básicas do ser humano.
Martin Seligman e Christopher Peterson na súa investigación por determinar as características básicas do ser humano baseáronse en tres criterios:

Entidade propia da virtude: Que fose destacable e reconocible.
Universalidad: que fosen virtudes recoñecidas en todas as culturas.
Que se puidesen aprender: Que ditas virtudes se puidesen fomentar, educar e perfeccionar.

Estes autores estudaron, segundo os criterios mencionados, as grandes filosofías e relixións do mundo.
Desde Occidente con Platón, Aristóteles, a Oriente, o Hinduismo, a filosofía de Confucio, a filosofía Chinesa, o Budismo, así como as doutrinas do Islam e a Xudeocristiana.
Froito da súa investigación perciben que existe unha similitud cultural nunha serie de virtudes. Chámanas as 6 virtudes básicas.
Dentro destas 6 categorías estructuranse as 24 fortalezas persoais que se miden no test VÍA.
Virtudes básicas
1- Sabedoría e Coñecemento.
As virtudes que implican adquisición e uso do coñecemento.
Habilidade para usar intelixencia e experiencia ao buscar solucións e respostas.
Nesta categoría están as fortalezas cognitivas: creatividade, curiosidade, apertura de espírito, amor pola aprendizaxe, perspectiva.
2-A coraxe.
Implica o uso e fortalecimiento da vontade para lograr metas.
Nesa categoría están as fortalezas emocionais: valentía, persistencia, vitalidade, integridad.
3- A Humanidade.
Implica preocuparse dos demais: sensibilidade á dor allea, solidariedade…
Nesta categoría agrúpanse fortalezas, amor, intelixencia emocional, bondade.
4- A Xustiza.
Implica trazos cívicos, a concepción que cada cultura ten dun ben común.
Nesta categoría están a equidade, a cidadanía, o liderado.
5- A Templanza.
A virtude que nos fai fortes ante os excesos, que nos permite aprender cales son as nosas necesidades reais. Non deixarnos levar por todos os caprichos e tentacións que poidan xurdir. A templanza trata de buscar a moderación.
Nesta categoría estarían a auto regulación, a prudencia, o perdón, a misericordia, a humildade, a modestia.
6- A Transcendencia.
Refírese á capacidade do ser humano para experimentar a súa experiencia na vida como parte dunha totalidade máis ampla dentro dun contexto global.
Baséase en recoñecer que a nosa vida está incluída en procesos máis amplos dentro do espazo-tempo (aquí caben todas as crenzas e relixións humanas) que tratan de dar un sentido distinto, unha dirección á vida humana.
Nesta categoría, apreciación da beleza e a excelencia, espiritualidad, sentido do humor, a gratitud, a esperanza.