*Presentación obradoiro: venres 15 de xullo de 19:00 a 19:30 h.

Data do Obradoiro: venres 22 de xullo, de 18:00 a 22:00 h.

Inscrición aberta: Tel. 986 260 610 / 620 972 419 (Grupos reducidos por limitación de aforo).

Temario. Ferramentas prácticas:
Como vencer o medo en público.
Métodos de expresión.
A respiración e a súa eficacia.
A dicción, a voz e os xestos.
As reaccións do público.
Preparación de presentacións ou conferencias.
En todos os tempos recoñeceuse o valor da palabra e a arte de utilizala correctamente e con eficacia. A oratoria é unha ferramenta moi útil para a sa comunicación e convivencia. Este curso axudarache a expresarche con soltura e seguridade ante o público. Practicaremos diversos estilos de oratoria, modulación da voz, como puír a linguaxe e como expresarse corporalmente.